1. dětský krojovaný ples
ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany