ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany
Plán akcí na školní rok 2018/2019,  2. stupeň
  
                            
 • Úřad práce Třebíč - 9. ročník

 • Preventivní programy - STŘED

 • Archeopark Pavlov - exkurze

 • Mikuláš - projekt 9. ročníku pro spolužáky 1. - 8. třídy

 • Kino - filmové představení /Vánoce/

 • Den ČR - projektový den

 • Lyžařský výcvik - Ostružná

 • Jarní bál + předtančení

 • Divadlo - divadelní představení

 • Hasiči - exkurze

 • ZOO Praha - exkurze

 • R25 - dálkový pochod

 • EDU + Vodní dílo Dalešice - exkurze

 • Školní výlety


       Příležitostné zapojení žáků

 • soutěže, olympiády /školní, okresní/

 • přehlídky, výstavy

 • sportovní akce

 • sběr papíru, víček, pomerančové kůryPlán akcí na školní rok 2018/2019,  1. stupeň

 • Exkurze  4., 5.tř. - Chaloupky, Sněžné

 • Exkurze 1., 2., 3. tř. - Muzeum řemesel, M.Budějovice

 • Sportovní soutěžení pro MŠ

 • Sběr kaštanů, žaludů pro MS Rouchovany

 • Dopravní hřiště pro  4.tř.

 • Den podle Amose

 • Vánoční program pro seniory

 • Zdobení vánočního stromu pro zvěř

 • Návštěva dětí z MŠ v 1.tř.

 • Škola lyžování

 • Plavecký výcvik (3. a 4.tř.)

 • Tvořivé dílničky (VV)

 • Recitační soutěž

 • Lektorský blok Šikovní řemeslníci (Bazilika sv. Prokopa, Třebíč; 4., 5.tř.)

 • Alternátor, Třebíč (1., 2., 3.tř.)

 • Rouchovanský slavík

 • Pasování na čtenáře (1.tř.)

 • Den dětí - divadlo

 • Zdravověda (3.tř.)

 • Výlety