ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany
Zaměstnanci

Pedagogický sbor
2018/2019

Mgr. Vlasta Nováková         
- ředitelka školy

Mgr. Radek Cafourek
- vedoucí učitel pro II. stupeň
- třídní učitel 7. ročníku
- tvorba www stránek

Mgr. Vlasta Žákovská  
- vedoucí učitelka pro I. stupeň
- třídní učitelka 5.  ročníku

_________________________________

Mgr. Vlasta Ptáčková
- třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Eva Fialová        
- třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Evženie Tručková
- třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Jindra Klimešová
- třídní učitelka 4. ročníku
- výchovný poradce /út 14:00-15:00/

Mgr. Naděžda Mikešová
- třídní učitelka 6. ročníku

Mgr. Veronika Florianová
- třídní učitelka 8. ročníku
- správce ICT

Mgr. Ludmila Dobešová
- třídní učitelka 9. ročníku
- koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Kopčilová
- učitelka II. stupně

Bc. Ivana Veselá
- učitelka II. stupně
_________________________________

Zdeňka Kršková
- asistent pedagoga ( I. stupeň, 4. ročník)
- vychovatelka školní družiny

Bc. Lucie Kohoutová
- školní asistent /ZŠ a MŠ/
_________________________________

Technický úsek ZŠ
Vratislav Černý          
- školník
- vedoucí technického úseku

Stanislava Palátová
- uklízečka

Zdeňka Tručková
- uklízečka